Zaregistrujte sa
Zabudnuté heslo ?
Posledné Návody
1567
2547
2674
Zobraziť všetko
Posledné články
4457
1473
1467
Zobraziť všetko
Príspevky Na Fóre
1
1
1
Zobraziť všetko
NEOBMEDZENÉ LIETANIE
NESMRTEĽNOSŤ
VOZIDLÁ A OVEĽA VIAC
Všeobecné - Pravidlá
 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ SERVERA  ALEXCRAFT

1) Hraním na serveri Alexcraft hráč akceptuje všetky dolu uvedené pravidlá a obchodné podmienky!
2) Výklad pravidiel je v kompetencii členov Admin tímu!
3) Zákaz umiestňovania reklamy a to akýmkoľvek spôsobom!
A) Za reklamu sa považuje: názov iného servera, youtube kanálu, alebo akéhokoľvek odkazu. Výnimky sú:  tento web, discord a teamspeak server!
B) Za reklamu sa tiež považuje: reklama na inú hru a to akýmkoľvek spôsobom. Tým sa myslí napríklad odvedenie hráča na iný server alebo hru, napríklad (cs:go, lolko, wowko, iné minecraft servery a podobné hry)!
C) Závažnosť reklamy určuje výhradne administrátor a tým sa myslí že pokiaľ spravíte reklamu na topánku, cukríky, áno aj to sa berie ako reklama, aj keď nie je závažná, pokiaľ dostanete upozornenie, bude to mať adekvátne podloženie!
D) Netoleruje sa žiadny typ reklamy, okrem výnimiek, ktoré sú menované vyššie!

 

PRAVIDLÁ

4) Pravidlá platia pre všetkých hráčov servera!
5) Neznalosť pravidiel neospravedlňuje!
6) Administrátori si vyhradzujú právo kedykoľvek pravidlá zmeniť!

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

7) Hráči musia dodržiavať platné zákony Českej a Slovenskej republiky – nebudú tolerované akékoľvek prejavy rasizmu, xenofóbie a  homofóbie!
8) Hráč je povinný dodržiavať základy slušného chovania v spoločnosti, dodržovať nevulgárne písanie!
9) Je zakázané používať vulgárne výrazy ako názvy postavy, či stavať z blokov vulgárne nápis/y, znaky/obrázky a symboly!
10) Je zakázané menovať postavy v podobnom znení ako sú nicky členov Admin tímu. Ich zoznam nájdete na stránkach servera.
11) Je zakázané akékoľvek podvádzanie, klamať, či inak klamať ostatných hráčov či členov admin tímu!
12) Členovia admin tímu sú: Majiteľ, Správca, Hl.Administrátor, Administrátori, Eventéri, Helperi či Builderi.
13) Hráč je povinný rešpektovať rozhodnutia člena admin tímu!
14) Admin tím dozerá na hru samotnú a dodržiava pravidlá AlexCraftu.
15) V prípade nesúhlasu s niekým z Admin tímu AlexCraftu (Helper, Eventér, Builder) je možné sa odvolať na vyššiu autoritu servera, pokiaľ sa to bude týkať trestu (ban, mute).
16) Rozhodnutie Majiteľov je konečné, nie je proti nemu odvolanie!
17) O unbane primárne rozhoduje člen Admin tímu, ktorý ban pridelil. Prípadne že už nie je v Admin tíme, je rozhodnutie na vyššie postavených členoch Admin tímu!

 

HERNÝ ÚČET

18) Všetky herné účty a  aj predmety ( postavené bloky, obvody a iné stavby ) na týchto účtoch obsadené zostávajú majetkom serveru. V prípade straty dát, alebo akejkoľvek straty predmetov a postavených blokov nie je nárok na odškodnenie zo strany serveru či členov Admin tímu!
 A) Je zakázané predávať svoj účet ( originál, warez ) za účelom sa obohacenia tretím osobám.
19) Za stratu hesla server nenesie zodpovednosť!
20) Admin od vás nikdy nebude žiadať vaše heslo!

 

TESTY A DOKAZY

21) O druhu a dĺžky trestu rozhoduje Majiteľ/Administrátor!
22) Využívanie bugov a ich nenahlásenie sa trestá!
23) Tým si Vyhradzujeme právo potrestať akékoľvek jednanie nevymedzené pravidlami!
24) Screenshoty sa považujú za preukázateľný materiál!
25) Svedkovia nie sú dôkazným materiálom!

 

SLUŽBY

26) Akékoľvek služby (VIP, KITY a ďalšie) sú brané ako príspevok na funkčnosť servera, teda služby nie sú nárokovateľ né!
27) Pre hráčov s VIP účtom platia rovnaké pravidlá ako pre hráčov bez VIP účtu!
28) Hráč s VIP môže byť zabanovaný!
29) Výhody, ktoré môže hráč s VIP účtom využívať nie sú trvalé a vyžadujeme si právo ich kedykoľvek  zmeniť!
30) V prípade neaktívneho účtu sa VIP účet môže zrušiť. Toto pravidlo si Vyhradzujeme pokiaľ je účet neaktívny viac ako 60 dní!
31) VIP nie je možné presúvať na iný účet!
32) Pokiaľ sa vyskytne problém s platenou službou, hráč nemá na VIP nárok!

 

SLUŽBA SPONZOR A EXTRABALÍČKY

33) Je zakázané darovať hodnotné veci ako sú diamantové kocky, diamantové predmety, peniaze a iné vzácne predmety bežným hráčom !
34) Je zakázané stavať niekomu domy alebo pomáhať mu finančne či už drahocenným materiálom alebo niečím iným! (Toto pravidlo neplatí, ak dáte niekomu nejakú nevzácnu vec)
35) Je zakázané hrať sa s počasím či meniť čas aj napriek varovaniu, môžete si meniť svoj osobný čas, tak nekazte hru iným !
36) Je zakázané obťažovať hráčov tým, že ich budem zabíjať ako špinavých potkanov a zvýhodňovať sa nad nimi !
37.1) Hrať sa akokoľvek na administrátora alebo vyššiu autoritu servera, to že niekoho môžete vykopnúť neznamená že sa nad ním budete povyšovať !
37.2) Zneužívať svoje výhody a to tak, že budú určené výhradne na to, aby boli zabitý iný hráči !
37.3) Pokiaľ máte zakúpené balíčky alebo akékoľvek iné výhody, je prísne zakázané zaťažovať výkon server a to pomocou worldeditu, alebo inými nežiadúcimi metódami !
37.4 A) Zneužívať moderátorské výhody, a to tak, že vykopnem, zabanujem, alebo inak potrestám hráča, ktorý za nič nemôže !
37.4 B) Tak isto aj hráča ktorý vás nejako poškodil !
37.5) Pokiaľ niekoho potrestáte ste povinný vytvoriť fotografiu alebo iný pádny argument na to aby ste mohli hráča zabanovať. Maximálna doba zabanovania je 7.Dní !
37.6) Je zakázané sa teleportovať na administrátora pokiaľ si to neželá !

 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE HRANIE

38) Hráčom je zakázané stavať, či akokoľvek inak upravovať krajinu v okolí stavby iného hráča.
39) Je zakázané ničiť stavby ktoré si nepostavil ty a zabíjať cudzie zvieratá! (Toto pravidlo však neplatí, ak hráč nemá rezidenciu)
40) Je zakázané akokoľvek devastovať a transformovať krajinu (napr. povrchová stavba), piesok sa nesmie ťažiť nikde inde ako v piesočnom dole . V opačnom prípade je nutné krajinu upraviť tak, aby nešlo poznať, že sa tam ťažilo!
41) Je zakázané ničiť estetický vzhľad krajiny stavbou stĺpu, napr. 1×1, či diery v takýchto rozmeroch!
42) Zákaz žobrať o akékoľvek výhody, balíčky alebo predmety!
43) Zákaz používania akýchkoľvek cheatov či hackov! (X-Ray, Fly hack, Nuker a pod.)
44) Ochrana majetku a osoby.
A) Pre ochranu akejkoľvek stavby je nutné si zariadiť rezidenciu alebo parcelu!
B) Vlastný majetok sa chráni umiestnením do rezidencie alebo parcely – uzamknutie cudzieho majetku je trestné!
45) Pokiaľ hráč nájde akýkoľvek BUG (chybu), je povinný ju nahlásiť!
46) Je zakázané BUG (chybu) využívať!
47) Zákaz používania externých programov, ktoré robia prácu za hráča, alebo inak ovplyvňujú hru!
48) Je zakázané spamovať globálny a súkromný chat!
49) Je zakázané odosielať žiadosť o teleport na miesto kde je evidentný účel zabitie hráča!
50) Je zakázané sa akokoľvek vydávať za členov Admin tímu!
51) Hráč nemá právo požiadať, aby bol udelený ban jemu samotnému!
52) Pri obchodovaní je hráč povinný jednať čestne!
53) Je zakázané používať a vlastniť nadmerne silné predmety (napríklad „all enchanty“) ktoré evidentne nevznikli normálnym postupom!
54) Je zakázané vlastniť nepovolené predmety. Pokiaľ hráč vie o nejakých takýchto predmetoch vo vlastníctvom iného hráča, je povinný túto udalosť nahlásiť Admin tímu!
55) Platí prísny zákaz pripájania sa skrz iný účet (nick) za účelom nerešpektovania ba­nu!
56) Platí zákaz predávania akýchkoľvek herných účtov a obchodovanie s predmetmi v iných hrách!
57) Je zakázané stavať stavby vo vzduchu!
58) Ste povinný si odkladať svoje veci! Za stratené veci neručíme!
59) Prísny zákaz používať akúkoľvek AFK fontánu, alebo niečo čo vás umožnuje byť AFK a to bez toho aby ste boli prítomný v hre. Akonáhle bude takéto niečo objavené, okamžite bude takáto fontána zrušená a bude udelený ban za nedovolené obsadzovanie slotu. 

 

NÁKUPOM SLUŽIEB SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI UVEDENÝMI VYŠŠIE A DODATKOVEJ SLUŽBE O VIP. PRI PORUŠENÍ TÝCHTO PRAVIDIEL SI NÁROKUJEME ODOBRAŤ STATUS VIP A UDELIŤ PERMANENTNÝ BAN !


VYHRADZUJEME SI PRÁVO PRAVIDLÁ ZMENIŤ !

Servery
ONLINE
MC.ALEXCRAFT.EU
1/50

OFFLINE
TS3.ALEXCRAFT.EU
0/15
Kdo je on-line
Hosté on-line: 1

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 1,278
Nejnovější člen: CZTECCZ
Hlasovanie za odmenu
Vote

Chat
Musíš byť prihlásený aby si mohol písať do chatu.

05.05.2018 10:03
Tento chat neslúži na riešenie problémov Love2

19.04.2018 10:15
Alex, je možný něco udělat s těma odměnama za hlasování? Už asi 20 hlasování jsem nic nedostal

01.04.2018 15:45
ok Alex

01.04.2018 12:00
Už opravené, budeme robiť opravy, aby ste nemali takéto problémy. Ďakujeme za pochopenie

19.03.2018 11:19
Alex buď tak dobrý čekni inbox

Návštevnosť
TOPlist