Všeobecné - Pravidlá


ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ SERVERU ALEXCRAFT


1) Hraním na serveri Alexcraft hráč akceptuje všetky dolu uvedené pravidlá a obchodné podmienky.

2) Výklad pravidiel je v kompetencii členov Admin tímu.

3) Zákaz umiestňovania reklamy a to akýmkoľvek spôsobom.

A) Za reklamu sa považuje: názov iného servera, youtube kanálu, alebo akéhokoľvek odkazu. Vynímky sú:  tento web a teamspeak.

B) Za reklamu sa tiež považuje: reklama na inú hru a to akýmkoľvek spôsobom. Tým sa myslí napríklad odvedenie hráča na iný server alebo hru, napríklad (cs:go, lolko, wowko, iné minecraft servery a podobné hry)

C) Závažnosť reklamy určuje výhradne administrátor a tým sa myslí že pokiaľ spravíte reklamu na topánku, cukríky, áno aj to sa berie ako reklama, aj keď nie je závažná, čiže pokiaľ dostanete upozornenie, bude to mať adekvátne podloženie.

D) Netoleruje sa žiadny typ reklamy, okrem výnimiek, ktoré sú menované vyššie. 


PRAVIDLÁ


4) Pravidlá sú závažné pre všetkých hráčov serveru.

5) Neznalosť pravidiel neospravedlňuje.

6) Admini si vyhradzujú právo kedykoľvek pravidlá zmeniť.


VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ


7) Hráči musia dodržiavať platné zákony Českej a Slovenskej republiky – nebudú tolerované akékoľvek prejavy rasizmu, xenofóbie a  homofónie.

8) Hráč je povinný dodržovať základy slušného chovania v spoločnosti, dodržovať nevulgárne písanie.

9) Je zakázané užívať vulgárne výrazy ako názvy postavy, či stavať z blockov vulgárne nápis/y, znaky/obrázky a symboly.

10) Je zakázané menovať postavy v podobnom znení ako sú nicky členov Admin tímu. Ich zoznam nájdete na stránkach servera.

11) Je zakázané akékoľvek podvádzanie, klamať, či inak klamať ostatných hráčov či členov admin tímu.

12) Členovia admin tímu sú: Majiteľ, Hl.Administrátor, Administrátori, Eventéri, Helperi či Builderi.

13) Hráčovi je povinné rešpektovať rozhodnutia člena admin tímu.

14) Admin tím dozerá na hru samotnú a dodržiava pravidlá AlexCraftu.

15) V prípade nesúhlasu s niekým z Admin tímu AlexCraftu (Helper, Eventér, Builder) je možné sa odvolať na vyššiu autoritu servera, pokiaľ sa sťažnosť bude týkať trestu (ban, mute).

16) Rozhodnutí Majiteľov je konečné, nie je proti nemu odvolanie.

17) O unbane primárne rozhoduje člen Admin tímu, ktorý ban pridelil. Prípadne že už nie je v Admin tíme, je rozhodnutie na vyššie postavených členoch Admin tímu.


HERNÝ ÚČET


18) Všetky herné účty a  aj itemy ( postavené bloky, obvody a iné stavby ) na týchto účtoch obsadené zostávajú majetkom serveru. V prípade straty dát, alebo akejkoľvek straty itemov a postavených blokov nie je nárok na odškodnenie zo strany serveru či členov Admin tímu.

19) Za stratu hesla server nenesie zodpovednosť.

20) Admin nikdy nežiada od vás heslo k účtu.


TRESTY A DOKAZY


21) O druhu a dĺžky trestu rozhoduje Majiteľ/Administrátor

22) Využívanie bugov a ich nenahlásenie sa trestá.

23) Tým si vyhradzujeme právo potrestať akékoľvek jednanie nevymedzené pravidlami.

24) Screenshoty sa považujú za preukázateľným materiálom.

25) Svedkovia nie sú dôkazným materiálom.


SLUŽBY


26) Akékoľvek služby (VIP, KITY a ďalšie) sú brané ako príspevok na pojazd serveru, teda služby nie sú nárokovateľné.

27) Pre hráčov s VIP účtom platia rovnaké pravidlá ako pre hráčov bez VIP účtu.

28) Hráč s VIP môže byť zabanovaný.

29) Výhody, ktoré môže hráč s VIP účtom využívať nie sú trvalé a vyžadujeme si právo ich kedykoľvek  zmeniť.

30) V prípade neaktívneho účtu sa VIP účet môže zrušiť. Toto pravidlo si vyhradzujeme pokiaľ je účet neaktívny viac ako 60 dní.

31) VIP nie je možné presúvať na iný účet.

32) Pokiaľ sa vyskytne problém s platenou službou hráč nemá na VIP nárok.


NÁKUPOM SLUŽIEB SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI UVEDENÝMI VYŠŠIE A DODATKOVEJ SLUŽBE O SUPERVIP. PRI PORUŠENÍ TÝCHTO PRAVIDIEL SI NÁROKUME ODOBRAŤ STATUS SUPERVIP A UDELIŤ PERMANENTNÝ BAN


 

ĎALŠIA STRANA